Software : Microsoft : Microsoft Excel

Microsoft Excel

Udgave
(fra og med 2017-09-18)
2016
Perron
Licens Commercial

Software Review

Hovedfunktioner

  • Industrielt standard, meget udbredt regnearksprogram
  • Grundlæggende og avanceret datamanipulation
  • Støtte til store datasæt
  • Kan importere og eksportere data i mange forskellige formater
  • Kompleks matematisk formel support
  • Avanceret support til VBScript scripting

Microsoft Excel er et meget anvendt kalkulationsprogram, der er en del af Microsoft Office-pakken. Det indeholder et kraftfuldt funktionssæt til organisering, manipulation og visualisering af data.

Excel-arbejdsmapper er opdelt af regneark med faneblade, som hver især kan redigeres uafhængigt af hinanden. Hvert regneark indeholder et todimensionelt gitter af celler, som kan formateres på forskellige måder. Excel indeholder grundlæggende funktioner, såsom datasortering og simpel oprettelse af formler, samt avancerede funktioner, såsom pivottabellerapporter og VBScript-makro scripting. Det giver også dokumentsikkerhed og adgangskodebeskyttelse af data i en projektmappe. Nyere versioner af Excel gemmer arbejdsbøger i Office Open XML (OOXML) .XLSX-formatet, mens ældre versioner bruger det proprietære .XLS-format.

Excel har mange værktøjer, der hjælper med hurtigt at analysere data. Fra dataimportfunktioner til automatisk sortering, filtrering og pivottabeller kan brugerne tage store eksterne datasæt og samle analyser hurtigt. Det omfattende sæt af matematiske funktioner giver også mulighed for at manipulere data og beregne resultater. Excel tilbyder tusindvis af online-skabeloner, der kan downloades i brugergrænsefladen. Dette giver brugerne mange forskellige muligheder for out-of-the-box styling, formatering og matematiske beregninger, så de kan fokusere på dataene i stedet for at bruge lang tid på præsentation. For eksempel kan finansielle skabeloner downloades af private eller erhvervsmæssige brugere til at spore indtægter, udgifter og transaktioner samt til automatisk at generere oversigtsgrafer.

Kalkulationsprogrammet giver også rige værktøjer til at visualisere data. Excel understøtter enkle diagramtyper såsom søjlediagrammer, linjediagrammer, cirkeldiagrammer og spredningsdiagrammer samt mere komplekse typer til mere dybdegående analyser. Disse diagrammer kan styles med en række visuelle muligheder.

Microsoft Excel er et fantastisk program til dine behov for datahåndtering. Uanset om du bruger det til personlige, akademiske eller professionelle formål, vil du sætte pris på Excels evne til hurtigt at organisere og manipulere data for at udføre statistiske analyser og skabe visualiseringer. Det er bl.a. disse grunde, der gør Excel til et standardprogram i branchen.

▶ Primær filudvidelse

.xlsx – Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

▶ Andre filudvidelser brugt Microsoft Excel 2016

Understøttede filtyper
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.CSV Comma Separated Values File
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.MHTML MIME HTML File
.MHT MHTML Web Archive
.ODC Office Data Connection File
.ODS OpenDocument Spreadsheet
.PRN Lotus 1-2-3 Formatted Text File
.THMX Office 2007 Theme File
.TSV Tab Separated Values File
.UDCX Universal Data Connection File
.SLK Symbolic Link File
.XLM Excel Macro
.XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
.XLAM Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
.XML XML File
.XLT Excel Template
.XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
.XL Excel Spreadsheet
.XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
.XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
.XLL Excel Add-In File
.XLSB Excel Binary Spreadsheet
.XLS Excel Spreadsheet
Yderligere relaterede filformater
.BMP Bitmap Image File
.AW Answer Wizard File
.EMF Enhanced Windows Metafile
.EXD Control Information Cache File
.DIF Data Interchange Format
.DBF Database File
.DQY Excel Query File
.DOC Microsoft Word Document
.DICPROOF Microsoft Dictionary Proofing File
.DIB Device Independent Bitmap File
.DATA Analysis Studio Offline Data File
.DEX Excel Spreadsheet
.GRA Microsoft Graph File
.GIF Graphical Interchange Format File
.HTM Hypertext Markup Language File
.IIF Intuit Interchange Format File
.IQY Internet Query
.JPEG JPEG Image
.JPG JPEG Image
.OLB OLE Object Library
.RELS Open Office XML Relationships File
.TDL Tab Delineated Format File
.TXT Plain Text File
.TAB Tab Separated Data File
.UDF Excel User Defined Function
.SKV Semicolon Separated Values File
.SHS Microsoft Scrap File