Software : Microsoft : Microsoft Excel for Mac

Microsoft Excel for Mac

Udgave
(fra og med 2015-11-11)
2016
Perron
Licens Commercial

Software Review

Hovedfunktioner

  • Industry-standard, widely used spreadsheet program
  • Basic and advanced data manipulation
  • PivotTables for summarizing data
  • Support for large data sets
  • Can import and export data in many different formats
  • Complex mathematical formula support
  • Advanced support for VBScript scripting
  • Sparklines for detecting data trends

Microsoft Excel til Mac er et meget anvendt kalkulationsprogram, som er en del af Microsoft Office-pakken. Det giver dig mulighed for at organisere, analysere, manipulere og visualisere data.

Excel indeholder arbejdsmapper, der er opdelt af regneark med faneblade, som kan redigeres uafhængigt af hinanden. Indeholdt i hvert regneark er der et gitter af celler, som kan formateres på en række forskellige måder. Excel giver dig mulighed for at udføre grundlæggende opgaver, f.eks. sortering af data og oprettelse af enkle formler. Programmet har også avancerede funktioner, f.eks. Sparklines til at opdage tendenser i dine data, VBScript-makro scripting og PivotTables til at opsummere dine data. Excel gemmer arbejdsbøger i Office Open XML (OOXML) .XLSX formatet, mens det stadig understøtter det ældre .XLS format.

Tallerkenbladsprogrammet tilbyder tusindvis af online skabeloner, der kan downloades i brugergrænsefladen. Dette giver brugerne mange forskellige muligheder for out-of-the-box styling, formatering og matematiske beregninger, så de kan fokusere på dataene i stedet for at bruge lang tid på præsentation. F.eks. kan finansielle skabeloner downloades af private eller erhvervsmæssige brugere til at spore indtægter, udgifter og transaktioner samt til automatisk at generere oversigtsgrafer. Excel indeholder også rige værktøjer til visualisering af data, f.eks. søjlediagrammer, linjediagrammer, cirkeldiagrammer og spredningsdiagrammer samt mere komplekse værktøjer til mere dybdegående analyser.

Excel er et fantastisk program til at administrere dine data. Det giver avancerede værktøjer til organisering og analyse af data og er et regnearksprogram, der er branchestandard. Microsoft Excel til Mac er et godt valg til at organisere, analysere, manipulere og visualisere dine data.

▶ Primær filudvidelse

.xlsx – Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

▶ Andre filudvidelser brugt Microsoft Excel for Mac 2016

Understøttede filtyper
.EFTX Office 2007 Theme Effect File
.CSV Comma Separated Values File
.CRTX Office 2007 Chart Template File
.DQY Excel Query File
.MHTML MIME HTML File
.MHT MHTML Web Archive
.ODC Office Data Connection File
.ODS OpenDocument Spreadsheet
.PRN Lotus 1-2-3 Formatted Text File
.THMX Office 2007 Theme File
.TSV Tab Separated Values File
.UDF Excel User Defined Function
.UDCX Universal Data Connection File
.SLK Symbolic Link File
.XLM Excel Macro
.XLTX Excel Open XML Spreadsheet Template
.XLAM Excel Open XML Macro-Enabled Add-In
.XML XML File
.XLT Excel Template
.XLSHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet
.XL Excel Spreadsheet
.XLSMHTML Microsoft Excel MIME HTML Spreadsheet
.XLTM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Template
.XLL Excel Add-In File
.XLSB Excel Binary Spreadsheet
.XLS Excel Spreadsheet
.XLK Excel Backup File
.XLW Excel Workspace File
.XLC Excel Chart
.XLR Works Spreadsheet
.XLSM Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet
.XLTHTML Microsoft Excel HTML Spreadsheet Template
.XLA Excel Add-In File
.XLB Excel Toolbars File
.XLV Excel Visual Basic Module
Yderligere relaterede filformater
.DIF Data Interchange Format
.DBF Database File
.DOC Microsoft Word Document
.DATA Analysis Studio Offline Data File
.DEX Excel Spreadsheet
.GRA Microsoft Graph File
.HTM Hypertext Markup Language File
.IIF Intuit Interchange Format File
.IQY Internet Query
.OLB OLE Object Library
.RELS Open Office XML Relationships File
.TDL Tab Delineated Format File
.TXT Plain Text File
.TAB Tab Separated Data File
.SKV Semicolon Separated Values File
.XLW Excel Workbook
.WK1 Lotus Worksheet
.WK2 Lotus 2 Worksheet
.WK4 Lotus 4 Worksheet
.WK3 Lotus 3 Worksheet
.WK5 Lotus 5 Worksheet
.WQ1 Quattro Pro for DOS Spreadsheet File
.WKS Lotus 1-2-3 Spreadsheet
.WKS Works Spreadsheet