Software : Microsoft : Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio

Udgave
(fra og med 2018-10-23)
2017
Perron
Licens Commercial
Kategori Programming

Software Review

Hovedfunktioner

  • Software editing, building, debugging, and unit testing tools
  • Support for C/C++, C#, Visual Basic, F#, SQL, CSS, JavaScript, and other languages
  • Program deployment to Windows, web, cloud, and SharePoint platforms
  • Live Unit Testing, Run to Click and Exception Helpers debugging and testing tools
  • Direct management of team projects hosted on providers such as GitHub and Team Foundation Server
  • Customizable environment

Visual Studio er et softwareudviklingsværktøj, der bruges til at skabe Windows-programmer og webapplikationer. Udviklingssættet indeholder et integreret udviklingsmiljø (IDE) og testværktøjer til alle faser af softwareudviklingsprocessen.

Visual Studio IDE indeholder flere indbyggede perspektiver til udførelse af forskellige opgaver. Der findes unikke grænseflader til kildekode programmering, debugging og oprettelse af visuelle formularer. Udviklere kan bruge et af disse forudbyggede layouts eller tilpasse deres egne perspektiver. Visual Studio-softwarepakken indeholder Microsoft Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual F#, Visual web Developer og Team Foundation Server. Softwaren understøtter en lang række programmeringssprog, herunder C, C++, VB.NET, C#, F#, XML, HTML, JavaScript og CSS.

Microsoft Visual Studio giver udviklere en IDE, der kan tilpasses, og understøtter en lang række populære programmeringssprog. Det er et godt værktøj for professionelle softwareudviklere, der ønsker at skabe kommercielle softwareprogrammer. Microsoft Visual Studio er også nyttigt for webudviklere, der ønsker at oprette dynamiske websteder og interaktive webapplikationer til .NET-rammen.

▶ Primær filudvidelse

.sln – Visual Studio Solution File

▶ Andre filudvidelser brugt Microsoft Visual Studio 2017

Understøttede filtyper
.BSC Visual Studio Source Browser Information File
.APPXUPLOAD Windows 8 App Upload Package
.APPX Windows 8 App Package
.ASPX Active Server Page Extended File
.ASAX ASP.NET Server Application File
.ASHX ASP.NET Web Handler File
.AXD ASP.NET Web Handler File
.ASP Active Server Page
.ADDIN Visual Studio Add-in Definition File
.ASMX ASP.NET Web Service File
.ASCX ASP.NET User Control File
.APPXSYM Windows 8 App Package Symbols File
.ASM Visual Studio Assembler Source Code File
.EDMX ADO.NET Entity Data Model Designer File
.CD Visual Studio Class Diagram
.CC C++ Source Code File
.COD Compiled Source Code
.CS C# Source Code File
.C C/C++ Source Code File
.CSS Cascading Style Sheet
.CONFIG Configuration File
.CLW Visual C++ ClassWizard File
.CXX C++ Source Code File
.CPP C++ Source Code File
.CSX Visual C# Script
.CSPROJ Visual Studio C# Project
.CSHTML ASP.NET Razor Web Page
.DEF Module-Definition File
.DISCOMAP DISCO Discovery Output File
.DIAGSESSION Diagnostics Session File
.DIB Device Independent Bitmap File
.DGML Visual Studio Directed Graph Document
.DGSL Visual Shader Graph File
.DBPROJ Visual Studio Database Project File
.DBML Visual Studio OR Design File
.DTD Document Type Definition File
.DISCO DISCO Discovery Document
.FEATURE SharePoint Feature File
.FS Visual F# Source File
.FSSCRIPT Visual F# Script
.FSPROJ Visual F# Project File
.FSI Visual F# Signature File
.FILTERS Visual C++ Project Filters File
.FSX Visual F# Script File
.HXX C++ Source Code Header File
.H C/C++/Objective-C Header File
.HTM Hypertext Markup Language File
.HH C++ Header File
.HTML Hypertext Markup Language File
.HPP C++ Header File
.HLSL High Level Shader Language File
.IDB Visual Studio Intermediate Debug File
.IPCH Intellisense Precompiled Header File
.INL C++ Inline File
.IDL Interface Definition Language File
.INC Include File
.JS JavaScript File
.MASTER ASP.NET Master Page
.MDMP Windows Minidump
.MYAPP Visual Studio Application XML File
.MSHA Microsoft Help Asset File
.MDF SQL Server Database File
.MFCRIBBON-MS MFC Ribbon Definition XML File
.MSHI Microsoft Help Index File
.ODL Object Description Language File
.ORDEREDTEST Visual Studio Ordered Test File
.NUPKG NuGet Package
.NCB Visual C++ IntelliSense Database
.RESW Windows Resources File
.TESTSETTINGS Visual Studio Test Settings File
.TT Visual Studio Text Template
.TARGETS MSBuild Targets File
.TRX Visual Studio Test Results File
.TLH Typelib Generated C/C++ Header File
.TESTRUNCONFIG Visual Studio Test Run Configuration File
.TLI Typelib Generated C/C++ Inline File
.USER Visual Studio Project User Options File
.SSC SourceSafe Status File
.SBR Visual Studio Source Browser Intermediate File
.SKIN ASP.NET Skin File
.SETTINGS Visual Studio Settings File
.SITEMAP ASP.NET Site Map File
.SUO Visual Studio Solution User Options File
.SQLPROJ Visual Studio SQL Server Project
.SQL Structured Query Language Data File
.SDF SQL Server Compact Database File
.SVC WCF Web Service File
.SNIPPET Visual Studio IntelliSense Code Snippet
.SRF Server Response File
.SDL Service Description Language File
.VDPROJ Visual Studio Setup and Deployment Project
.VSPROPS Visual Studio Project Property File
.VSI Visual Studio Content Installer File
.VBHTML ASP.NET Razor Web Page
.VSMDI Visual Studio Test Metadata File
.VSHOST.EXE Visual Studio Hosting Process File
.VSP Visual Studio Performance Report File
.VSMPROJ Visual Studio Text Macro Project
.VSDISCO DISCO Dynamic Discovery Document
.VDP Visual Studio Deployment Project
.VSPS Visual Studio Serialized Performance Report
.VSSETTINGS Visual Studio Settings File
.VSCONTENT Visual Studio Content File
.VSMACROS Visual Studio Binary Macro Project
.VSIX Visual Studio Extension
.VBPROJ Visual Studio Visual Basic Project
.VCXPROJ Visual C++ Project
.VBSCRIPT Visual Basic Script
.VSZ Visual Studio Wizard File
.VCW eMbedded Visual C++ Workspace File
.VCP eMbedded Visual C++ Project File
.VSPF Visual Studio Performance Filter File
.VSSSCC Visual Studio Solution Source Control File
.VSPSCC Visual Studio Project Source Control File
.VB Visual Basic Project Item File
.VSPX Visual Studio Performance Report Data File
.VCPROJ Visual C++ Project File
.XSD XML Schema Definition
.XML XML File
.XAMLX Visual Studio Workflow Service File
.XSL XML Style Sheet
.XAML XAML File
.XHTML Extensible Hypertext Markup Language File
.XSC Visual Studio Dataset Internal Info File
.XSS XML Style Sheet
.XSLT XSL Transformation File
.WIQ Visual Studio Work Item Query File
.WID Visual Studio Widget File
.WSF Windows Script File
.WSDL Web Services Description Language File
.WEBTEST Visual Studio Web Test File
.WSP SharePoint Solution Package
.W32 Win32 Makefile
Yderligere relaterede filformater
.AVI Audio Video Interleave File
.AIFF Audio Interchange File Format
.ACCDB Access 2007 Database File
.APPLICATION ClickOnce Deployment Manifest File
.APPREF-MS Microsoft Application Reference File
.AIF Audio Interchange File Format
.AU Audio File
.EPS Encapsulated PostScript File
.EXE Windows Executable File
.CLS Program Class File
.COVERAGE Visual Studio Code Coverage Report
.DLX Renamed DLL File
.DSW Visual C++ 6 Workspace File
.DMP Windows Memory Dump
.DLL Dynamic Link Library
.DSP Visual C++ 6 Project
.GIF Graphical Interchange Format File
.GENERICTEST Visual Studio Generic Test File
.HDMP Windows Heap Dump
.ILK Incremental Linking File
.IPP Inline Guard Macro File
.JPEG JPEG Image
.JPE JPEG Image
.JPG JPEG Image
.MDB Microsoft Access Database
.MSM Windows Installer Merge Module
.MOV Apple QuickTime Movie
.MDP Visual C++ 5 Workspace File
.MPG MPEG Video File
.MPE MPEG Movie File
.MPEG MPEG Movie
.OCX ActiveX Control
.OLB OLE Object Library
.QT Apple QuickTime Movie
.PDB Program Database
.PCX Paintbrush Bitmap Image File
.PRI Package Resource Index File
.RPT Crystal Reports File
.TGA Targa Graphic
.TXT Plain Text File
.TIF Tagged Image File
.TLB OLE Type Library
.SRC Source Code
.SVN-BASE Subversion Base File
.WMF Windows Metafile
.WAV WAVE Audio File